THE FACT ABOUT ประกันภัยรถยนต์ THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About ประกันภัยรถยนต์ That No One Is Suggesting

The Fact About ประกันภัยรถยนต์ That No One Is Suggesting

Blog Article

(เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อ่านต่อ แอกซ่า ชัวร์ รับประกันงานบริการสำรวจอุบัติเหตุ

เมื่อท่านได้โอนรถให้แก่ผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทฯจะรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทฯทราบ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยใหม่อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเองตามเงื่อนไขความคุ้มครอง

รถที่จอดในพื้นที่เสี่ยง หรือรถที่จอดในที่ที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด เช่น จอดรถริมถนน หรือรถที่มีความจำเป็นต้องจอดตามที่สาธารณะ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด เท่ากับทุนประกัน

การระบุค่าเสียหายส่วนแรกในหน้าตารางกรมธรรม์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.

การเคลือบสีแบบคริสตัล/แก้ว หรือ การเคลือบสีแบบอื่นๆที่เป็นลักษณะเดียวกัน

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด? กดดาวเพื่อให้คะแนน

" สะดวกและประทับใจ ง่ายต่อการตัดสินใจ ไม่ยุ่งอยากและไม่เสียเวลา เบี้ยประกันไม่แพงด้วยและเราสามารถเลือกแผนคุ้มครองได้เอง ส่วนพนักงานให้คำแนะนำดีมาก พูดเพราะเป็นกันเอง พูดเข้าใจง่าย ตอบได้ชัดเจนในทุกข้อสงสัย อยากจะขอแนะนำให้มาใช้บริการของ#รู้ใจ "

ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

บัตรประชาชน (สำหรับกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย)

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดหรือต้องการยกเลิกกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันรถยนต์ต้องทำอย่างไร?

บางบริษัทประกันภัยรถยนต์ จะมีตัวเลือก “ค่าเสียหายส่วนแรก” ซึ่งเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาว และช่วยลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์เมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด ในกรณีที่คุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกที่จำนวน ประกันภัยรถยนต์ 'x' บาท เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และคุณเป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องเคลมประกันหากค่าซ่อมรถต่ำกว่าจำนวน 'x' บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ

หน้าเว็บใช้งานง่าย สั่งซื้อก็ง่ายค่ะ เลือกได้ตามความต้องการ (เน้นถูก ก็ได้ จะเอาครอบคลุมเบี้ยแพงก็ได้ค่ะ) เซลล์จัดการให้หมดเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

Report this page